Nyt tag projekt på dobbelt hus afsluttet i Esbjerg, opretning af spær, efterisolering, 8 stk nye velux vinduer, ny zink beklædning af 2 kviste og nye zink tagrender og nedløb.